BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Oszuszki Sámuel István (Brezova, 1888. jún. 7. – ?, ?) ev. püspök. Brezován járt az elemi iskolába. A középiskolát Modorban, Nagyszombatban és Pozsonyban 1906-ban végezte, a teológiát Pozsonyban, Erlangenben, Jenában és Lipcsében. Visszatérve külföldről, 1912-ben dacsolami pap lett, 1919-ben a pozsonyi →teol. akadémia tanára, 1933-ban a →szlovenszkói nyugati egyházkerület püspökévé és ugyanakkor pozsonyi lelkésszé választatott, de továbbra is előadó maradt a teológián, ekkor már az egyetemi karon. – Művei közül – melyek mind szlovákul vannak írva – egyházi tárgyúak: Háború és vallás. (Pozsony, 1916.) Vallástörténet. (Uo. 1919.) A szlovák evangélikusság és a nemzet. (Uo. 1926.) Hurban bölcsészete. (Uo. 1928.) Hodzsa bölcsészete. (Uo. 1932.) Egyik szerkesztője volt 1930-tól 1933-ig a „Hit és tudomány” (szlovákul) c. teol. folyóiratnak.