BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Református kiállítás, 1934. október folyamán Budapesten a Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és a Ref. Theol. Akadémia helyiségeiben rendeztetett a dr. →Csikesz Sándor debreceni egyetemi tanár kezdeményezésére és vezetése alatt. Kizárólag speciális református irodalmi és történelmi emlékek, elsősorban pedig iparművészeti tárgyak nyertek rajta bemutatást. Az előbbiek jobbára ismert anyagot foglaltak magukban, de amelyek együttvéve mégis imponáló hatást gyakoroltak, a történelmi emlékek pedig számos ismeretlen mozzanatra vetettek világot. Viszont a legutolsók valóságos kincsesházzá avatták az illető helyiségeket, fényes bizonyságot téve róla, hogy a ref. egyház még szakértőkre is meglepő eredményeket ért el a művészeteknek azon a terén, melynek művelését megengedték hitelvei.