BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Árvai ev. egyházmegye, kezdettől fogva létezett s az 1610. évi →zsolnai zsinat a →biccsei, az 1707. évi →rózsahegyi zsinat a →dunáninneni, a →budapesti első zsinat a →tiszai egyházkerületbe osztotta be, jelenleg pedig a →szlovenszkói keleti egyházkerülethez tartozik. A 16. században hat, a 17. század közepe táján tizenegy anyaegyháza volt, később ezeknek nagy része megszűnt az üldözések miatt, annyira, hogy két →artikuláris egyháza az egyházmegyei élet hosszasabb szünetelése után 1744-ben kénytelen volt a →liptói egyházmegyében még meglevő három egyházzal közösen választani →esperest. Azonban a →türelmességi rendelet felélesztvén egyházai egy részét, az így Árva vármegyében ötre szaporodott egyházak csakhamar ismét külön →egyházmegyévé szervezkedtek. Egyházainak száma később hatra emelkedett. 1595-ben alkotott szabályzatát rosszul fordított magyar címmel közölte a →Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattár 1904. évi folyama. Önállósága idejéből a következő espereseiről tudunk: Marcelli Mihály alsókubini l. (1566.), Mokoschinus Mihály árvanagyfalui l. (1580.), Kolár Mátyás alsókubini l. (1581.) (1586.), Árvai Baticius Miklós árvanagyfalui l. 1600–1635., Eliae Dávid alsókubini, majd ismeretlen helyen működő l. 1635–1648, →Chalupka Sámuel alsókubini l. 1648–1657, Raphanides György árvadobói l. 1657-től (1667.), Petrovics Mátyás alsókubini, lestinei l. 1704–1713, Uhlary Benjámin alsókubini l. (1793.), Ambrosi Péter árvanagyfalui l., Urbanovics András isztebnei l. (1819.), Cancriny Pál alsókubini l. (1837.), (1843.), Tomala András zsaskói l. (1847.) (1856.), Zoch Timót jaszenovai l. (1861.) 1865-ig, Lencso György lestinei l. 1866, Novák Sámuel alsókubini l. 1866–1887, Skripényi János lestinei l. 1887-től (1905.), Novák S. Pál alsókubini l. 1907-től (1917.), Halasa Péter árvanagyfalui l. (1936.).