BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schaser János György (Nagyszeben, 1792. aug. 21. – Nagyszeben, 1860. márc. 13.) ev. lelkész. Nagyszebenben tanult, míg külföldre is ellátogatván, 1814-ben a tübingeni egyetemnek lépett a hallgatói sorába. 1816-ra visszatérve hazájába, előbb gimn. tanár, majd →prédikátor volt Nagyszebenben, míg 1835-ben Dolmányban lett lelkész. 1856 júniusában →dékánnak választotta a →nagyszebeni káptalan s e hivatalt 1858 végéig viselte. Egy év múlva a lelkészségtől is megválván, Nagyszebenbe költözött. – Egyházi tárgyú művei: Das Wiederaufleben der ev.-luth. Kirche zu Klausenburg (Archiv des Vereines… II. k. 1846.). Geschichte des Hermannstädter Capitels. (Nagyszeben, 1848.)