BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vásárhelyi Zsigmond (Szatmárudvari, 1860. jún. l. – Szamosújlak, 1921.) ref. lelkész. A gimnáziumot 1881-ben, a teológiát 1885-ben végezte Debrecenben. ahonnan még ez évi februárban Zilahra ment gimn. helyettes tanárnak. Majd 1887 júliusában felsőboldogfalvi pap lett. Erről az állásáról lemondván. helyettes lelkész volt a →dunamelléki kerület több egyházában, míg 1894 őszén missziói lelkésznek neveztetett ki Újbanovcéra. 1902 őszén Szamosújlakra választották meg. – Sok cikke jelent meg az egyházi lapokban, részben saját neve, részben álnév alatt. – Művei: Timótheus tiszte (Beköszöntő prédikáció Felsőboldogfalván). (Székelyudvarhely, 1887.) Egyházi beszéd a budapesti országos… értekezlet megnyitása alkalmával. (Budapest. 1890.) Bibliai képek (Prédikációk homiletikai tárgyú előszóval). (Marosvásárhely, 1892.) Közjogi és magánjogi modus infinitivus, unio- és törvénytisztelet Erdélyben (Kánonista álnévvel. Db. Prot. Lap. 1898.) Példák a héber költészet termékeiből. (Debrecen, 1900.) A mi hitünk és prédikálásunk (Prédikációk szintén homiletikai tárgyú előszóval.) (Zombor. 1902.) Imádságok hadakozó katonáinkért. (Szatmár. 1915.)