BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fabricius Sebestyén (?, ? – Drezda, 1681. máj. 10.) ev. lelkész, cseh eredetű, ki Németországban végzett felsőbb tanulmányai után Magyarországra jött, ahol 1647-ben másodpap lett Illaván. Innen 1649-ben Peresre választották lelkésznek, 1654-ben pedig az Ostrosith-udvarba ment papnak. Majd Atrakon működött kilenc évig, honnan a római katolikusok által elűzetvén, hivatal nélkül bolyongott s kétévi török fogság után 1664-ben Besztercebányára, onnan Lőcsére került s itt néhány évig lelkészi teendőket végzett. Ezután Szepesolasziban 16 hétig, Ladnán négy évig lelkészkedett. 1673-ban innen is elűzték a római katolikusok, amikor is száműzött tiszttársaival Németországban bujdosott. – Műve: Spina pungens… (Német önéletrajz). (Drezda, 1679.)