BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zvonarics Mihály (Sárvár, 1570. – Sárvár, 1625. febr. 27.) ev. püspök, az előbbinek bátyja, Györgynek apja. Tanulmányait szülőföldjén, Csepregen, Komáromban és Nagyőrben végezte. 1590-ben sopronkeresztúri →rektor, 1596-ban felsőszakonyi, pár év múlva nagycenki. 1605-ben sárvári lelkész és egyszersmind a →Nádasdy Pál udvari papja lett. Ugyanez évben →esperessé választotta a →sárvári egyházmegye, 1620-ban pedig püspökké a →Sopron-Vas vármegyei egyházkerület. – Művei: Pápa nem pápa (Osiander András után ford.). (Sopronkeresztúr, 1603.) Magyar postilla (2 k.). (Csepreg, 1627–28.) Az úrvacsorája üdvösséges tudományának útába való rövid bemutatás. (Uo. 1643.) Emlékét veje, →Lethenyei István verses életrajzzal örökítette meg (1625.).