BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Budapesti ev. egyházmegye, a →bányai kerületben, felállítása 1841-ben elhatároztatván, 1843 elejére alakult meg, egyelőre olyképpen, hogy az →esperesi hivatalt évenként sorban viselték a pesti és budai (1844-től) papok, akiknek egyházaiból állott kezdetben az →egyházmegye. 1846-ban hozzá csatoltatott Vác is, egyelőre leányegyházi minőségben, de már 1847-ben anyaegyház lett. Jelenleg már több vidéki egyházközség is tartozik hozzá, részint anyaegyház, részint szórvány; az utóbbi jellegűek részére 1933-ban két missziói lelkészi állást szervezett az egyházmegye, melyben eszerint 19 a lelkészi állások száma, 11 Budapesten, 8 a vidéken. Első állandó esperesét 1860-ban választotta az egyházmegye s azóta az esperesek névsora a következő: Lang Mihály 1860–1868, →Elefánt Mihály 1868–1872, Lang Mihály 1872–1874, →Bachát Dániel 1874–1905, Scholtz Gusztáv 1905–1906, Kacziány János 1907–1923, Broschkó Gusztáv 1923–1931, →Kemény Lajos 1931-től.