BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Toperczer János Sámuel (Lőcse, 1770. aug. 18. Szepesolaszi, 1815. júl. 14.) ev. lelkész, az előbbinek fia. Lőcsén kezdte iskoláit. Félévet Sárospatakon töltvén, 1789-től Sopronban tanult, ahonnan külföldre ment és 1791 elejétől Jenában gyarapította ismereteit. 1794-ben jött haza s kétévi nevelősködés után atyjáéval azonos hivatalba, →conrectornak választották szülővárosába. Ugyanott egyúttal igazgatója volt a →Liedemann Márton magán nevelőintézetének. 1804 nyarán Nagyszalókon, 1807 novemberében Szepesolasziban lett pap. – Bölcsészeti tárgyú értekezéseken kívül a következő művei vannak: Abschiedspredigt in der ev. Kirche zu Gross-schlagendorf… (Lőcse, 1808.) Antritt-Predigt in der ev. Kirche zu Wallendorf… (Uo. 1808.) Supremum pietatis monumentum memoriae… Joannis →Toperczeri (Uo. 1811.) – Kéziratban is maradtak művei. – A felette →Gotthard Mihálytól tartott beszéd megjelent.

Irodalom: Osterlamm János Károly: Kurze Lebensbeschreibung des… Samuel T. (1815.).