BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Barth János Konrád (Elszász, 1634. – ?Sopron, 1692. október vége) ev. lelkész. A strassburgi és lipcsei egyetemen járt. 1663 elejétől a dán követség papja volt Bécsben, 1665-től →elsőlelkész Sopronban, hol nagy rész jutott ki neki az egyházát sújtó üldözésekből. – Művei: Német gyászbeszéd Schubert János András első fia felett. (Sopron. 1666.) Ödenburgisches Rathhaus (Prédikáció tisztújítás után). (Pozsony, 1670.) (II. kiad. hely és év n.) Német gyászbeszéd Sowitsch Anna Regina felett. (Sopron, 1680.) Kaiserliches Band (I. Lipót nevenapján tartott prédikáció). Regensburg, 1681. Buda recuperata… (Német prédikáció.) (Uo. 1686.) Filius accrescens Joseph… (Prédikáció I. József megkoronázásakor). (Uo. 1688.) Servus bonus… (Német gyászbeszéd Sowitsch Kristóf felett.) (Uo. 1692.) A felette →Dobnertől és Frideliustól tartott gyászbeszédek ki vannak adva.