BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csetneki prot., majd ev. egyházmegye, kezdettől fogva létezett, eleinte természetesen csupa lutheri irányú egyházakból és lelkészekből állott, de a helvét irány terjedése után elegyesen foglalt magában mindkét irányhoz tartozókat, akkor is, amikor 1590 elején a már korábban együvé társult →murányi és →kishonti egyházmegyék kötelékébe szintén belépett. Ettől fogva →esperese a murányi →superintendens-senior mellett csak →consenior címet viselt. A →murányvidéki egyházkerület-féle testületnek 1596-ban bekövetkezett felbomlása azonban ismét maga után vonta rendes esperesnek a választását, noha ekkor mindössze tíz anyaegyházat számlált az egész egyházmegye. Miután ezúttal az évenkénti tisztújítás rendszerére tértek át, ezt a murányi, hasonlóan meggyengült egyházmegyével 1600. ápr. 26-án végrehajtott egyesüléséből keletkezett →gömöri egyházmegye szintén átvette. – Esperesei közül ismeretesek: Weidling Dániel csetneki l. 1590 elejéig, Danielis Illés csetneki l. (1597.), Fabricius György jolsvai l. 1600 áprilisáig.