BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Semigeneralis synodus, a nagyterjedelmű →tiszántúli ref. egyházkerületnek némelyik közzsinata, melyre az egyházkerületnek nem valamennyi részéből jelentek meg. Volt rá eset, hogy másutt is tartottak ilyet. Particularis, sőt partialis néven is fordul elő.