BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Paikoss Endre (Hernádszurdok, 1856. márc. 26. – Beszter, 1911. nov. 11.) ref. lelkész. A gimnáziumból 1866-tól két évet Szikszón, a többit, valamint a teológiát Sárospatakon 1878-ban végezte. Ettől fogva Szinán, Szepsiben és Kassán →káplánkodott, míg 1886-ban lelkésznek választották Beszterre. – Dolgozatai: Az abaújszepsi ref. egyház története (P. E. I. L., 1881.). Miként anyakönyveztessék a vadházasságban élő törvényes férjű nő gyermeke. (Sárospatak, 1881.) A kassai helvét hitv. egyház megalakulásának története. (Uo. 1889.) Az abaújszántói templomper a 18. században (Prot. Szle, 1901.).