BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Máday Károly (Késmárk, 1821. máj. 30. – Dobsina, 1870. szept. 28.) ev. püspök. Késmárkon meg Eperjesen tanult 1842-ig. Ezután nevelősködött, míg 1844-ben külföldre ment s a berlini, a greifswaldi és 1846. jún. 30-tól a jenai egyetemen gyarapította ismereteit, amellett több országot bejárván. Még ez évben →rektor, 1847-ben pedig lelkész lett Miskolcon. 1850-től Szepesbélán volt pap. A →tiszai egyházkerület 1848-ban jegyzőjévé, majd miután abban a minőségében az 1859-ben Késmárkon tartott kerületi gyűlésnek a →pátens elleni feliratát szerkesztvén, emiatt fogságot szenvedett, 1860-ban püspökévé választotta. Erre mihamar, 1861 tavaszán visszahívták miskolci lelkésznek, 1863-tól pedig Dobsinán lelkészkedett. – Ha dolgozott is valamit irodalmi téren, nem került sajtó alá.

Irodalom: Hörk József: Az ev. Tisza-kerület püspökei (1888.). Ebben közölve van az ügyének tárgyalásán tartott beszéde is.