BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Richter András (Bazin, ? – Pozsony, ?) ev. lelkész. Miután Pozsonyban és Sopronban tanult, külföldre ment és 1660. máj. 7-én Wittenbergben iratkozott be az egyetemre. 1663 tavasza után visszatérve, →rektor lett szülővárosában. Az üldözések alatt elveszítvén az állását, Szentgyörgyön a saját házában lakott 1688 tavaszáig, midőn Selmecbányára hívták rektornak. Innen 1704-ben lelkésznek választották Újbányára, ahol kevés idő múltával →esperesnek tette meg a →barsi egyházmegye, s mint ilyen, részt vett a →rózsahegyi zsinaton. Valamikor 1708 nyara után városa teljesen róm. kat. kézre kerülvén, távoznia kellett. Ezentúl Pozsonyban lakott haláláig, melynek időpontja nem ismeretes. – Műve: Ima-oltárocska (Szlovákul). (Bautzen, 1689.) Respondens volt egy pár más tárgyú értekezésnél.