BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Rikánbelüli communitas, a →sepsi, →kézdi, →orbai és →erdővidéki ref. egyházmegyékből álló testület, mely a →Bethlen Gábortól 1614-ben kiadott és II. Rákóczy Györgytől 1654-ben megerősített privilégiumon alapulva, felújította némi részben az →egyházmegyéknek a papizmus korában való egységét. Hatásköre az előbb három, majd négy egyházmegyéből álló testületet közösen érdeklő s az egyes egyházmegyék ún. quindenalis törvényszékeiről fellebbezett ügyek elintézésére terjedt ki. Elnöki tisztét a négy →esperes legrégebbike vitte. Az erdővidéki egyházmegyéből azonban a bardócszéki (mint nem háromszéki) egyházak nem tartoztak ide. Újabb időben már csak a közös gyámintézetük jelezte volt az együvé tartozást, pedig valaha még az unitáriusok is belétartoztak Háromszékből.

Irodalom: Péter Mózes: A rikánbelüli communitas (1910.).