BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szentmártoni (Pozsonyi) Kálmán (Nyárádszentmárton, 1879. febr. 8. – ?, ?) unit. tanár. Nyárádszentmártonban kezdett tanulni. Az elemi iskola nagyobb részét Torockón, a gimnáziumot 1899-ben Kolozsvárt végezte. Az itteni egyetem bölcsészeti karán hallgatott, míg 1904-től ugyanott óraadó, majd helyettes tanár volt. 1907-ben rendes tanár lett Székelykeresztúron, a következő évben Kolozsvárt. A román kormány 1939-ben nyugalomba helyezte, de 1940-ben ismét szolgálatba lépett s 1943-ban ment végleg nyugalomba. – Az Unit. Irodalmi Társaságnak 1936-tól főtitkára, a →Ker. Magvetőnek 1938-tól egyik, 1944-ben felelős szerkesztője volt. – Egyházi érdekű munkái: Az alsóbencédi Gyallay-Pap család székelyszentmihályi ága. (Kolozsvár, 1939.) →János Zsigmond élet- és jellemrajza. (Székelyudvarhely, 1940.) Erdély politikai helyzete a →Dávid Ferenc korában. (Kolozsvár, 1940.) János Zsigmond erdélyi fejedelem. Uo. 1940. – Veje →Sándor Jánosnak.