BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mosoni ev. egyházmegye, a →dunáninneni kerületben. A Moson vármegyei egyházak a →Pozsony vármegyei magyar egyházmegyével együtt a →gyásztized után a Pozsony vármegyei másik →egyházmegyébe olvadván, 1788-ban a pozsonyvárosi egyházmegyének külön alakulásakor ehhez osztattak be. A →dunántúli kerület az 1786-i új berendezésekor a Moson vármegyei összes egyházakra igényt tartván, a lébényi egyházzal az amoda tartozó négyet önálló egyházmegyévé szervezte, ám ezek előbbi kötelékükben maradván, itt csak a 19. század első negyedében nyerték meg önállóságukat, de ugyancsak korábbi kerületük kebelében. Eredetileg négy egyháza azután hétre szaporodott lassanként. Ezekből négy Ausztriához csatoltatván, ott a →burgenlandi felső egyházmegye lett belőlük. Az itt maradtak viszont az anyásított magyaróvár-mosonival szaporodtak azóta. – →Espereseinek névsorából a következőket ismerjük: Grailich András zurányi l. (1819.) (1837.), Schuh János Kristóf gálosi l. (1847.) (1856.), Tomka János zurányi l. 1861–1864, Glatz Jakab hegyeshalmi l. (1866.) (1876.), Schun Ágost gálosi l. (1877.) (1890.), Bodiczky Kálmán zurányi l. 1894–1897., Ringbauer Gusztáv rajkai l. (1902.) 1913-ig, Ulicsny Endre miklóshalmi l. 1914. febr.-ápr. 28., Wenk Károly hegyeshalmi l. 1914–1936, Zimmermann János rajkai l. (1936-tól helyettes a moson-pozsonyi egyházmegye megalakulásáig.).