BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Partikulák, azok az alsóbbrendű, de az eleminél magasabb ref. iskolák, körülbelül a trivialis vagy később deák (latin) iskolák színvonalán állók, melyek →rektoraikat egy-egy kollégium növendékei közül kapták, ezeknek inkább előtte, mint utána külföldre menetelüknek, amennyiben a külföldet már megjárták a kollégiumoknál, vagy más, a partikuláknál mégis valamivel magasabb fokú iskoláknál alkalmaztattak, csak kivételesen az ilyen intézeteknél. Minthogy ezeket az iskolákat az illető kollégiumokhoz tartozónak tekintették, mint ahogy a szó jelentése (= részecskék) is mutatja, nem feltűnő, hogy annyiszor tört ki viszály a szikszói miatt a →sárospataki és a →debreceni kollégium között.

Irodalom: Barcsa János: A debreceni kollégium és partikulái (1905.).