BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Basa Mihály (?, 1799. febr. – ?, 1878. máj. 31.) ref. esperes. Tanulmányai végeztével 1825-ben kézdivásárhelyi másodikpap, azután uzoni, 1828-ban felvinci, 1842-ben nagyenyedi lelkész lett. Innen 1849-ben a románok elől menekülni kényszerülvén, 1850-ben Harasztoson foglalt el lelkészi állást. 1855-től a →nagyenyedi egyházmegyének →esperese, 1865-től az →erdélyi egyházkerületnek közügyigazgatója volt. – Művei: Halotti beszéd Miksa Imréné Trauzner Mária felett. (Nagyenyed, 1838.) Halotti könyörgés gr. Széchenyi István felett. (Kolozsvár, 1860.) A nagyenyedi ref. egyházmegye és az abban levő egyházak történelme (Erdélyi Egyházkerületi Névkönyv, 1867–8.) Gyászbeszéd Szilvási Miklós felett. (Kolozsvár, 1870.) A róla Sándor Jánostól tartott emlékbeszéd szintén megjelent. (Egyh. és Isk. Szemle, 1878.).