BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Victor János (Budapest, 1888. jún. 4. – Budapest, 1954. jún. 29.) ref. tanár. Budapesten végezte a gimnáziumot 1906-ban, a teológiát 1910-ben, s ezután bölcsészetet hallgatott két évig. Egy évet Princeton-ban töltött s ott baccalariusa lett a teológiának. Visszatérvén onnan, 1913-tól vallástanító volt Budapesten, hol 1924-ben bölcsészetdoktorságot és teol. magántanári képesítést szerzett, mire 1925-ben tanárrá választatott a →teol. akadémiára. Majd 1932-ben lelkészi állást foglalt el az V. kerület belső részében, míg 1949-ben ismét visszatért tanárnak a teol. akadémiára. A →dunamelléki kerület 1929-ben tanácsbíróvá, 1945-ben főjegyzővé választotta. – Művei: Az átalakult élet (Drummond után ford.). (Budapest, 1912.) A ker. missziók döntő órája (Mott után ford.). (Uo. 1914.) A mester jelleme (Fosdick után ford.). (Uo. 1914.) (II. kiad. 1916.) Nemzetünk jövendő hivatása. (Uo. 1915.) Jézus önarcképei (Elmélkedések). (Uo. 1915.) (II. kiad. 1921.) Vázlatos útmutatás a hegyi beszéd tanulmányozásához. (Uo. 1915.) Az imádság értelme (Fosdick után ford.). (Uo. 1916.) Az egyén problémája. (Uo. 1918.) A csodák természetessége. (Uo. 1918.) Lelkidolgok. (Uo. 1923.) Jézus istensége. (Uo. 1923.) Világosság útja. (Uo. 1923.) A hazaszeretet eszméje. (Uo. 1924.) Canterbury Anselmus realismusa. (Tahitótfalu, 1924.) Csendes vizek mellett (2 k.). (Budapest, 1925.) A szentek szentjében. (Tahitótfalu, 1926.) A stockholmi egyetemes ker. congressus. (Uo. 1928.) Térj magadhoz drága Sion. (Budapest, 1930.) A mának vallási problémája. (Uo. 1931.) Ő és mi. (Uo. 1932.) A lelkipásztor mint hivő ember. (Uo. 1932.) Boldog rabság (A philippibeliekhez írt levélről). (Uo. 1933.) Az antisemitismus hatása a keresztyénségre. (Uo. 1934.) Építsünk hajlékot (Prédikációk). (Uo. 1936.) A diadalmas élet. (Uo. 1937.) Ref. eucharistia. (Uo. 1938.) Az igaz értelme szerint való konfirmációról. (Uo. 1940.) Igehirdetésünk textusszerűsége (Károlyi-emlékkönyv, 1940.). Ref. missziói munka. (Budapest, 1941.) Az egyház három arca. (Uo. 1941.) Lészen eljövendő (Nyolc adventi előadás). (Uo. 1942.) Máté evangéliuma. (Uo. 1942.) Református hiszekegy. (Uo. 1943.) Egyházi életünk válsága. (Uo. év n.) Egyház és egyházalkotmány. (Sárospatak, 1949.) Az egyház bűnei. (Budapest, év n.)