BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mágócsi Gáspár (?, ? – ?, 1586. v. 1587. eleje) magyar főnemes, 1554-től Gyula várának kapitánya, miután pedig 1562-ben török fogságba esett és nagy váltságdíjért szabadult belőle. 1563 decemberétől Eger várának kapitánya, s egyszersmind Heves és Külsőszolnok vármegyék főispánja volt. 1574-ben Bereg, 1579 körül Tolna vármegyének is főispánja lett. – Mindenik állásában buzgón felkarolta a reformáció ügyét s a saját nagy kiterjedésű birtokain mindenütt végrehajtotta azt. Előbb lutheránus volt, de azután reformátusságra tért.