BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nagy Sándor (Füzesgyarmat, 1858. – ?, 1886. jún. 20.) ref. vallású könyvtárnok. A gimnáziumot Békésen és Késmárkon 1877-ben végezte, az egyetem bölcsészeti szakát pedig 1881-ben Budapesten. Ekkor a Nemzeti Múzeumhoz nevezték ki gyakornoknak a könyvtárba. 1883-ban bölcsészetdoktorságot szerzett. – Korán félbeszakadt írói munkásságának egyházi érdekű termékei: →Sztárai Mihály élete és művei. (Budapest, 1883.) Hazai tanodai drámák a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában. (Uo. 1883.) (Németül az Ungarische Revueben.) Szombatos codexek. (Uo. 1884.)