BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nagy Sándor (Hajdúhadház, 1886. okt. 13. – *Debrecen, 1965. máj. 16.) ref. tanár. Hajdúhadházon végezte az elemi iskolát. Gimnáziumba Hajdúböszörményben (1898–1902.) és Debrecenben (1902–1906.) járt. Miután ez utóbbi helyen 1910-ben teológiát végzett, 1914-ig →káplánkodott Hajdúhadházon. Ettől fogva a világháború végéig tábori pap volt, majd helyettes lelkész Hajdúhadházon, azután Tégláson. 1924-ben helyettes – és miután 1925-ben vallástanári képesítést szerzett – 1926-ban rendes vallástanár lett Debrecenben. A debreceni egyetem bölcsészeti karán kellő ideig hallgatván, 1929-ben bölcsészetdoktorságot szerzett, 1933-ban pedig teol. doktori szigorlatot tett. – Egyházi érdekű művei: Vallástani kézikönyv (Szórványok és állami elemi iskolák részére). (Debrecen, 1912.) Hajdúhadház története. (Hajdúhadház, 1928.) A vallásos nevelés és oktatás a debreceni kollégiumban. (Debrecen, 1933.) A debreceni ref. kollégium. (Hajdúhadház, 1933.) A protestantismus hatása szépirodalmunkra („A Magyar Prot. Almanach”-ban). (Budapest, 1933.) A debreceni ref. főiskolai énekkar. (Hajdúhadház, 1938.) A debreceni kollégium mint egységes intézmény az egyetem hivatásáig. (Debrecen, 1940.) A →tiszántúli egyházkerület templomainak vázlatos története. (Budapest, 1943.) Más irányú művei is vannak, cikkeit pedig több egyházi vállalat közölte.