BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fabini János (?, 1825. – ?Baráthely, 1899. jan. 22.) ev. lelkész. Tanult Medgyesen, majd teológiát végzett s 1849-ben medgyesi tanító, később bogácsi lelkész lett. Innen, miután 1872–77-ben →dékánságot is viselt, 1881-ben Baráthelyre ment lelkésznek s ott is dékánná választotta 1886-ban a →medgyesi egyházmegye. Teol. műve: Recht und Brauch der ev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen. (Nagyszeben, 1882.)