BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ercsei Dániel id. (Érkeserű, 1744. – ?Mezőtúr, 1809. febr. 5.) ref. esperes. Debrecenben tanult, hol 1763 tavaszán lépett a felsőbb osztályok elsőjébe. 1771-ben →köztanító, 1773-ban →senior lett, majd külföldre ment s 1774. okt. 6-án a baseli egyetemre iratkozott be. Visszatérve hazájába, 1777-ben Mezőtúrra választották lelkésznek. 1804-től helyettes, 1806-tól rendes →esperese volt a →hevesnagykunsági egyházmegyének. Tagja volt a →budai zsinatnak. – Művei: Magános és közönséges Istennel való beszélgetés (E. D. jellel). Komárom, 1790. A szent passio… jegyzésekkel… elmélkedésekkel, könyörgésekkel és énekekkel. Uo. 1793. Kéziratban is maradtak munkái. – Veje volt →Varjas Jánosnak, vőtársa →Péczeli Józsefnek és →Tormássy Jánosnak, apósa →Budai Ézsaiásnak.