BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Halassy Mihály (Sopron, 1769. aug. 7. – ?, ?) ev. lelkész. Sopronban tanult. Külföldre menvén, 1791 őszén a jenai egyetem hallgatói közé lépett. Három év elteltével hazajőve, egyévi nevelősködés után 1795 őszén lelkész lett Gyönkön, míg 1798 őszétől a német iskolák igazgató-tanítója, 1803 tavaszától gimn. tanár s ez év őszétől egyúttal magyar lelkész is volt Sopronban. Innen 1805 tavaszán Nagygeresdre ment papnak. Néhány év múlva →esperesnek választotta az →alsósoproni egyházmegye. Ez állásáról 1818-ban lemondott, minthogy a más egyházmegyebeli Kispécre hívták meg lelkésznek, ahol 1830-ban még életben volt. – Művei: Beschreibung der gegenwärtigen Einrichtung der ev. Bürgerschule in Ödenburg. (Sopron, 1801.) Trauerempfindungen am Grabe der Frau Rosine v. Wietoris… (Uo. 1802.) Am Grabe des… Jonathan von Wietoris… (Uo. 1802.) Warum sollen wir das Abendmahl Jesu heilig halten…? (Nagycsütörtöki prédikáció.) (Uo. 1804.) Halotti prédikáció… Radó József… utolsó tisztességtételére. (Uo. 1816.) Mire kötelez minket az ev. anyaszentegyháznak háromszáz esztendőktől fogva való fennállása? (Uo. 1817.) Válogatott bibliai históriák (Hübner után ford.). (Pozsony, 1817.)