BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Herpay Gábor (Szabadszállás, 1885. okt. 5. – *Debrecen, 1946. aug. 15.) ref. vallású főlevéltárnok. A gimnáziumot 1902-ig Kunszentmiklóson, 1906-ig Debrecenben, a teológiát 1910-ben ez utóbbi helyen végezte. Bölcsészetdoktorságot szerzett 1917 júniusában Debrecenben, hol 1910-től 1912 februárjáig gimn. h. vallástanár, ettől fogva városi levéltárnok, 1916 júniusától pedig vármegyei főlevéltárnok volt haláláig. – Történelemmel foglalkozott, egyházi érdekű művei pedig a következők: A debreceni ref. ispotály története 1529–1929. (Debrecen, 1929.) Földes község története. (Uo. 1936.) Közre bocsátotta latin eredetiben és magyar fordításban a következő műveket: →Sinai Miklóstól „Historia ecclesiastica seculi XVI. de reformatione ecclesiarum Hungariae et Transylvaniae usque ad annum 1564.” (1911.); →Otrokocsi Fóris Ferenctől „Furor bestiae” (1927.).