BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Glosius János (Cserepes, ? – Aszód, 1728.) ev. lelkész. Tanult Ráhón, Eperjesen, Lőcsén, Késmárkon. Külföldre menvén, 1691. nov. 14-én a thorni gimnáziumba iratkozott be s 1693-ban még ott volt. Hazatérve, 1694-ben Baradnán, 1700-ban Rimabányán, 1704-ben Radványon lett lelkész. Innen 1710-ben elűzetvén, a következő évtől Tiszolcon, végül Aszódon működött. – Műve: A szüntelenül imádkozó keresztyén (Imakönyv szlovákul). (Hely n. 1727.) (Több kiadást ért.) Írt szlovákul énekeket is. – Respondens volt a „Definitio Dei Königiana” (1693.) tárgyában tartott vitán. – Néhány latin alkalmi verse is jelent meg.