BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Teszlák Pál (Zólyom, 1759. – ?Oroszlány, 1801.) ev. lelkész. Tanult szülővárosában, Garamszegen, magyarul három évig Osgyánban, majd Selmecbányán és Pozsonyban. Külföldre menvén, 1782 tavaszán a jenai egyetemre iratkozott be. Innen hazatérve, 1783-ban Nagyjeszenben, 1784-ben Pojnikon, 1785-ben Selmecbányán, 1790-ben Pilisen, 1794-ben Oroszlányban lett pap. – Művei: Tentamen unionis inter protestantes (Név n.). 1786. Vita… Joannis →Severini (Ennek „Philosophia rationalis” c. posthumus munkája mellett). (Selmecbánya, 1789.) (Közölve a „Novi annales…” 1793-i évfolyamában is.)