BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ajtai Szabó András (Középajta, 1690. – Szásznádas. 1733.) ref. vallású orvos. Székelyudvarhelyt és Nagyenyeden elvégezvén iskoláit, 1710-ben külföldre ment. Itt 1713-ban a hallei egyetemnek volt hallgatója, melyen 1714-ben orvosdoktori oklevelet szerezvén, ifj. Pápai Páriz Ferenccel együtt Angliába rándult s ott a →nagyenyedi kollégium részére megindították az összegyűjtését egy tekintélyes összegnek. Visszatérvén a kontinensre, 1715. febr. 15. a leideni, 1716. júliusban a bázeli egyetemre iratkozott be. Hazajőve orvosi működést folytatott haláláig. – Műve: De medicinae et doctrinae moralis nexu. (Halle, 1714.)