BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kazai (Rimaszombati) János (?, ? – Hajdúböszörmény, 1729.) ref. lelkész. Tanult Sárospatakon, hol 1696-ban lépett a felsőbb osztályokba. 1705-től lelkész volt Eperjesen, 1709-től Tarcalon, 1725-től ismeretlen helyen, 1727-től Hajdúböszörményben. – Művei: A lélek Krisztus fejedelem… (Gyászbeszéd Nemessányi Bálint felett). (Bártfa, 1707.) Zöld olajágat szájában hozó Noé galambja (Imák). (Uo. 1708.)