BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Simko (Schimko) Gusztáv (Csömör, 1826. – ?Bánk, 1876. jún. 2.) ev. lelkész. A gimnáziumot Aszódon és Selmecbányán, a teológiát Pozsonyban 1848-ban végezte. Azután Kiskőrösön →káplánkodott, míg 1850 nyarán váci, 1854 tavaszán bánki lelkész lett. A →nógrádi egyházmegyében 1870-től →alesperességet viselt. – Művei: Egyházi beszéd a reformáció emlékünnepén. (Balassagyarmat, 1858.) Vallásügyi tárgyalások az újabbkori magyar országgyűléseken (A →Fabó-féle „Rajzok…” között). (Pest, 1868.) Vélemény azon kérdésre: mily állapotot foglaljon el az ág. hitv. ev. egyház a →Magyarországi Prot. Egylettel szemben: (Balassagyarmat, 1872.)