BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Crudy (Krudy) Dániel (Zólyom, 1735. okt. 26. – Pozsony, 1815. dec. 18.) ev. püspök. Zólyomban kezdett tanulni, majd Osztrolukán, 1746-tól Körmöcbányán, 1749-től Osgyánban, 1751-től Pozsonyban járt iskolába, míg külföldre ment s 1756 őszétől Jenában volt egyetemi hallgató. Mindjárt hazatérte után 1759 nyarától Cseriben, 1763-tól Besztercebányán, 1782-től Pozsonyban lelkészkedett, hol 1802-ig egyszersmind tanára volt a gyakorlati teológiának. Az önállóvá lett →pozsonyvárosi egyházmegyének 1788-ban első →espereséül választatott. Részt vett a →pesti zsinaton, 1802 elejétől pedig püspöke volt a →dunáninneni egyházkerületnek. 1815. nov. 4-én lemondott állásáról. – Művei: Sola salvifica ad trutinam rationis et revelationis expensa (Név n.) (Hely n. 1791.) Nullitas animadversionum in libellum, cui titulus: Sola salvifica ad trutinam rationis et revelationis expensa (Név n.). (Hely n. 1791.) Gyászbeszéd Mossóczi Institoris Mihály felett (szlovákul). (Pozsony, 1803.) Kéziratban maradt két nagyobb szabású műve: „Jus ecclesiasticum consuetudinarium evangelicorum Aug. et. helv. confessionis in Hungaria”, és „Collectio resolutionum… ad historiam et jus ecclesiasticum evangelicorum in Hungaria spectantium”. Volt egy „Compendium juris ecclesiastici Ungarici”. c. műve is. A pozsonyi racionalista szellemű →énekeskönyv összeállításában vezető szerepet vitt. A felette →Wölfel Sámueltől, →Tremmel János Keresztélytől és Stanislaides Dánieltől tartott beszédek, úgyszintén a Gross János és Rink Frigyes róla írt gyászversei ki vannak nyomtatva. – Veje volt Klein Mihálynak, sógora Klein János Sámuelnek.