BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sóti János (?, ? – ?Dés, 1691. ősze ?) ref. esperes. Hazai tanulása végeztével külföldre ment s 1645 első felében az utrechti, még ez évi júl. 25-én a franekeri egyetemre iratkozott be. Hazatérve, 1648 tavasza után Déván lett lelkész, majd →esperes is. Innen távozva, 1658 novemberében valószínűleg Nagyváradon, 1659-től pedig Sátoraljaújhelyen működött. Ezt 1671-ben kénytelen levén elhagyni, Désre jutott lelkésznek, ahol még abban az évben esperessé választották. 1682-ben az ekkor alakult főkuratoratus öt lelkészi tagjának egyike ő volt. 1689-ben nyugalomba lépett lelkészi állásáról, esperesi állását azonban megtartotta haláláig. Levelei maradtak fenn.

Irodalom: Zoványi Jenő: Kísérlet a S. Jánosról szóló adatok tisztázására.