BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Contra scriba, régebbi kollégiumi hivatal, melyet rendesen végzett diákok viseltek s amely pár helyen a legutóbbi időkig fennállott. Hivatása általánosságban az ifjúság kötelességteljesítésének és magaviseletének az ellenőrzése volt.