BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Jugoszláviai német ev. egyházkerület, nagyobb részében Magyarországtól odacsatolt egyházakat foglal magában, amennyiben nyolc →egyházmegyéjéből öt azelőtt Magyarországhoz tartozott, ú.m. a bácskai, →bánáti, →szerémi, száva-bánsági és murántúli. Újvidéken 1923 júliusában határozták el létesítését és Újverbászon 1926. ápr. 13-án tartották meg szervezkedő zsinatát Wagner Gusztáv Adolf bácskai esperes, majd „egyházi elnök” vezetése alatt, kinek 1926. máj. 28-án történt halála után Popp Fülöp száva-bánsági →esperes töltötte be e tisztet, míg végre az új egyházalkotmány szentesítése után 1931 áprilisában valóságos püspök lett. Először két egyházkerületet alakítottak: a nyugatit és a keletit. Csatlakoztak hozzájuk a vendek és a kevésszámú magyarok is. Mindezek azonban a végleges megállapodás szerint egy egyházkerületbe foglaltattak, összesen 72 egyházközséggel. Az egyházkerületi felügyelő Roth Vilmos.