BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tüdős József (Pocsaj, 1788. okt. 28. – Komárom. 1857. jún. 17.) ref. lelkész. Tanult Debrecenben, hol 1805-ben lett →togatus és 1815-ben →senior. Még ez évben külföldre is ellátogatott, s 1816 áprilisában a göttingeni egyetemre iratkozott be. Visszatérve, 1817 októberétől igazgató, 1836-tól lelkész volt Komáromban. – Művei: Temetési beszéd… Badicz Julianna, Szabó Pál, majd Csepy József özvegyének temetésekor. (Komárom, 1825.) Gyászinnepi beszéd… I. Ferenc apostoli királyunk halálán… (Uo. 1835.) Temetési beszéd →Kolmár József felett. (Uo. 1835.) Ne bántsd az árvát (Gyászbeszéd Jókay József felett). (Uo. 1837.) Úrnapi elmélkedések… (Uo. 1840.) (Egy róm. kat. pap cáfolatot írt ellene.)