BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Madarász (Damascenus) Márton (Eperjes. ? – Eperjes, [1664] 1654.) ev. lelkész. Eperjesen kezdte tanulását. Ezt Kassán és Bánban folytatta, míg Szencre ment →rektornak. Itt azonban nem sokáig időzvén, visszatért Kassára az iskola →seniorának. Innen szintén hamarosan a varannói rektorságra távozott. Egyévi hivataloskodása után a külföldet kereste föl, hol 1614. júl. 25-én Wittenbergben iratkozott be az egyetemre. Hazajővén, 1616 őszén másodtanár, 1618-ban pedig magyar lelkész lett Eperjesen, s az maradt haláláig. – Művei: Luther kisebbik katechismusa (ford.). (Lőcse, 1629.) Eperjesi magyar eklézsia mindennapi felfegyverkedése (Imakönyv). (Uo. 1629.) Meisner sz. elmélkedésinek a vasárnapi evangéliumokba magyar nyelvvel való megajándékozása (ford.). (Uo. 1635.) Elmélkedések az esztendőnként való főbb ünnepi evangéliumokba (Meisner után ford.). (Uo. 1641.) A jó vagy kegyes élet és boldog halál módjáról Sennert elmélkedései (ford.). (Uo. 1643.) Sz. Bernárd atyának szép ájtatos elmélkedési. (Uo. 1649.) (Újra kiadta →Ács Mihály 1710.) Kegyes élet gyakorlása (Gerhard után ford.). (Uo. 1650 körül.) – Gyászverset írt a →Dürner Sámuel halálára (1653.).