BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lukácsy Imre (Dunavecse, 1867. okt. 13. – ?, *1945.) ref. lelkész. Dunavecsén kezdte tanulását. A gimnáziumot Kiskunhalason, a teológiát Budapesten 1892-ben végezte. Ekkor külföldre ment s 1894 végéig az edinburghi, utrechti és marburgi egyetemeken gyarapította ismereteit. 1895 januárjában cuni, majd csarnótai helyettes lelkész, ez év őszén kiskunfélegyházai, 1899-ben diósviszlói, 1910-ben laskói, majd 1914 májusában dunavecsei lelkész lett. 1935-ben nyugalomba lépett. – 1916-tól 1935-ig →egyházkerületi tanácsbíróságot is viselt. – Művei: Szent János evangéliumának magyarázata (Dods Márk után angolból, 2 k.). (Budapest, 1899–1903.) (II. kiad. 1926–35.) A baranyaviszlói ev. ref. egyház története. (Uo. 1900.) Falusi belmisszió (P. E. I. L., 1902.) Krisztus visszajövetele. (Pécs, 1906.) Egyházi beszédek (2 k.). (Nagybánya, 1911–13.) A laskói ref. egyház története. (Uo. 1913.) Ormánság népe. (Pécs, év n.) Íme, hamar eljövök (Prédikációk). (Nagybánya, 1915.) (II. kiad. 1916.) Még egyszer… (Reformációi emlékbeszéd). (Uo. 1917.) A dunavecsei ref. ker. egyház és község története. (Dunavecse, 1924.) (Új kiad. 1943.) Ref. nő magatartása a társadalomban. (Uo. 1929.) Divat és erkölcs. (Mezőtúr, 1930.) Lukács evangéliuma (Burton után átd.). (Budapest, 1934.) Szent Máté evangéliumának magyarázata (Chodwick után). (Uo. 1939.) Szent Pál apostol élete (Stalker után ford.). (Uo. 1940.) Mózes első könyvének magyarázata (Dods után). (Uo. 1942.) Beszél a múlt (A dunavecsei ref. egyházközség és a község története). (Dunavecse, 1943.)