BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bakóczi János (Debrecen, 1834, aug. 15. – ?Hajdúböszörmény, 1900. márc. 24.) ref. lelkész. Debrecenben tanult, több kollégiumi tisztséget, utoljára →seniorságot viselve. 1864 tavaszán külföldre menvén, a zürichi egyetemen folytatta tanulmányait. 1865 nyarán hazajőve, Debrecenben lett segédlelkész, majd 1867 tavaszán Mikepércsen, 1869-ben Hajdúböszörményben lelkész. – Művei: Bibliai szövegtár. (Debrecen, 1872.) A hajdúböszörményi ref. egyházközség története (Db. Prot. Lap 1897.). Kéziratban több egyháztörténeti adatgyűjteménye maradt, főleg a debreceni kollégium növendékeit illetőleg.