BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tölcéki M. István (Töltszék, 1599. v. 1600. – ? ?) ref. lelkészjelölt. Tanult Sárospatakon, ahonnan mint gr. Bethlen Péter nevelője külföldre menvén, 1625 tavaszán Oderafrankfurtban, 1626. júl. 25-én Leidenben iratkozott be az egyetemre. Visszatérőben 1630 szeptemberében Oderafrankfurton jött keresztül, de ezentúl semmit sem tudunk róla. – Művei: De sacrae scripturae necessitate et auctoritate. (Leiden, 1628.) – Üdvözlő verset írt →Kecskeméti Nagy Istvánhoz (1628.), Debreceni Simonides Gáspárhoz (1628.), Tornai P. Gáspárhoz (1628.) és Vargyasi Daniel Jánoshoz (1630.).