BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tavaszy Sándor (Marossárpatak, 1888. febr. 25. – Kolozsvár, 1952.) ref. tanár. A teológiát Kolozsvárt végezte 1911-ben, azután egy szemesztert Jenában, hármat Berlinben töltött. 1913-tól püspöki titkár volt Kolozsvárt, hol 1915-ben bölcsészetdoktorságot, 1919-ben teol. magántanári képesítést szerzett, 1915-ben ugyanott gimn. helyettes tanár, 1920 őszén helyettes, 1921 elején rendes →teol. tanár lett előbb az egyháztörténelmi, 1926-ban a dogmatikai tanszéken. 1937-ben →főjegyző választotta az →erdélyi egyházkerület. Az 1939-ben megnyílt →budapesti zsinatnak később rendes tagja lett. 1949-ben nyugalmazták. – Művei: A protestantismus philosophiája (Prot. Szle, 1917.): Históriai megismerés a theologiában (Uo. 1918.). Az emberiség életének philosophiája. (Kolozsvár, 1918.) Az ismeretelmélet és a megismerés psychologiája. (Uo. 1918.) Schleiermacher philosophiája. (Uo. 1918.) A jelenkor szellemi válsága. (Uo. 1923.) A nyugat-európai kultúra Spengler philosophiájának tükrében. (Uo. 1924.) Maradj velem! (Imakönyv →Imre Lajossal és Makkai Sándorral) (Uo. 1924.) Világnézeti kérdések. (Torda, 1925.) →Apáczai Cseri János személyisége és világnézete. (Uo. 1925.) A theol. tudományok helye a tudományok mai rendszerében. (Kolozsvár, 1925.) mi a philosophia. (Uo. 1928.) A kálvinizmus világmissziója. (Mezőtúr, 1929.) A dialektika theologia problémája és problémái. (Kolozsvár, 1929.) A kijelentés feltétele alatt. (Uo. 1929.) Kierkegaard személyisége és gondolkozása. (Uo. 1930.) A dialektika theologia a főiskolai theol. oktatásában. (Uo. 1931.) A socialis és gazdasági törekvések theol. megítélése. (Uo. 1931.) A theol. irányok átértékelése. (Uo. 1931.) Ref. ker. dogmatika. (Uo. 1932.) A lét és a valóság. (Uo. 1933.) A modern ember hite és a Szentlélek valósága (Prot. Szle, 1933.). Az ethika mai kérdései. (Kolozsvár, 1939.) A kálvinizmus katholicitása (Theol. Szle, 1941.) A theologia a tudományos életben. (Budapest, 1941.) Van továbbá hat prédikációja az „Istennek nagyságos dolgai” (Kolozsvár, 1930.) c. gyűjteményben. – Szerkesztette a →Ref. Szemlét. 1921-től 1928-ig és 1936-tól 19.. -ig.