BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Derecskei Ambrus (Derecske, a XVI. sz. közepe táján – ?Nagyvárad, 1603. szept.) ref. esperes. Hazai iskolázásának befejeztével külföldre ment, hol 1576. szept. 11-én iratkozott be a wittenbergi egyetemre. Más egyetemeket is fölkeresett, míg aztán visszatérve, körülbelül 1582 őszén másodpap, 1587 tavaszán →elsőpap lett Nagyváradon, 1597 januárjában már →esperesi tisztet viselt a →bihari egyházmegyében. – Művei: Az szent Pál apostol levele, melyet írt a Rómabeli keresztyéneknek, magyar prédikációkra rendeltetett. Debrecen, 1603. Wittenbergben disputatiót tartott, mely azonban nem ismeretes.

Irodalom: Zoványi Jenő: D. A. („Kisebb dolgozatok” c. kötetben.)