BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vásárhelyi (Kézdivásárhelyi) Péter (II.) (?, ? – Székelyudvarhely, 1746. ápr. 11.) ref. esperes. Nagyenyeden tanult, majd fölkereste a külföldet is, hol 1724-ben az utrechti s még ez évi nov. 6-án az oderafrankfurti egyetemre iratkozott be. Onnan 1726-ban vagy később visszatérvén. udvari papja lett gr. Teleki Józsefnek, de már 1729 tavaszán Gyulafehérvárt lelkészkedett. 1730 végén Szászvárosba ment másodpapnak s itt 1735-től →elsőpap volt. Viszályba keveredvén gyülekezetével és tiszttársával, 1742 februárjában végre is távozni kényszerült. Székelyudvarhelyre vitték lelkésznek, hol mindjárt →esperesévé is megválasztotta az →udvarhelyi egyházmegye. Művei: De praestantia, necessitate atque utilitate studii prophetici. (Oderafrankfurt, 1726.) Halotti tanítás… gr. Teleki József… eltemettetése alkalmatosságával 1729. (Hely n. 1732.) – Öccse volt →Vásárhelyi (Kézdi-) Andrásnak.