BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Coroni Frigyes (Teszér, 1745. körül, – ?, 1819.) ev. esperes. Az elemi iskolát Hontudvarnokon és Terényben, a gimnáziumot Körmöc- és Selmecbányán, a teológiát Pozsonyban és 1767 őszétől Jenában végezte. Visszatérvén, 1769 őszén Nagykürtösön, 1775-ben Ratkón lett lelkész. A möri egyházmegye 1785-ben →esperesének választotta. Tagja volt a →pesti zsinatnak. Lelkészi állásáról 1813-ban nyugalomba vonult, de esperesi hivatalát haláláig megtartotta. – Művei: Örömünnep (Szlovák prédikáció II. József születésnapján). (Pozsony, 1784.) Prédikáció a ratkói templom fölszentelésekor (szlovákul). (Uo. 1786.) Diatribe de regimine ecclesiae. (Selmecbánya, 1791.) Gyászbeszéd Gömöry Pál felett (szlovákul). (Kassa, 1793.) Erélyesen állást foglalt a lelkészeket megillető hatáskör mellett.