BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Simon József (Miskolc, 1807. – Bp. 1883. aug.) ref. lelkész. Miskolcon végezte a gimnáziumot. 1825-ben Sárospatakon lett →togatus. Miután két évig →akadémiai rektor volt Mezőcsáton, egy évig a bécsi prot. teol. intézetben időzött. Háromévi miskolci →káplánkodás után Boldvára ment lelkésznek. A hetvenes évek elején lemondott állásáról, s azontúl a telet Balajton, a nyarat Budapesten töltötte. Két nagy utazást tett, az egyiket Nyugat-Európában, a másikat Dél-Európában és a Közel-Keleten. – Vagyonának nagy részét a boldvai egyháznak hagyta. – A következő műveket írta: A prot. lelkész állása az egyházban (Sp. Füz. 1857.). Egyháziasság (Uo. 1858.). Autonomia és centralisatio (Uo. 1859.). Egyházi képviselet (Uo. 1860.). Utazás keleten… Olasz-, Görög- és Törökországon át Palesztinában és Egyiptomban. (Budapest, 1875.) (Egyházi érdekű részletekkel.)