BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ursinus Illés (?, ? – Igló, 1627. márc. 25.) ev. lelkész. Szászországi, Meissen-vidéki születésű, 1608-ban került Magyarországra magisteri címmel, a báni →rektori hivatalt foglalván el. Innen 1614-ben Prágába, 1616-ban Lőcsére ment rektornak, s az utóbbi helyen 1617-ben →prédikátornak választották. 1621-ben Iglóra hívták lelkésznek. – Magyarországon írt művei: Tabellae compendii Hutteriani in schola bannovicensi propositae. (Wittenberg, 1613.) Oratio panegyrica in exequiis Georgii →Thurzó (Lőcse, 1617.) Laudatio funebris… Stanislai →Thurzonis… (Kassa, 1626.) – Üdvözlő verset írt →Abrahamides Izsákhoz (1617.).