BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Borsodi József (Alsószuha, 1807. – Rimasimonyi, 1886. febr. 14.) ref. lelkész. Iskoláit Miskolcon és 1819-től Sárospatakon végezte, honnan 1834-ben Boldvára ment →akad. rektornak. 1837-ben →káplán lett Rimaszombaton, ahol 1839-től h. lelkész, 1841-től másodpap volt. 1849 tavaszán Rimasimonyiba választották lelkésznek, hol haláláig működött. – Egyike volt a legkitűnőbb magyar prot. imaíróknak. – Művei: Egyházi beszéd Droppa M. félszázados örömünnepére. (Miskolc, 1854.) Templomi imák vasárnapokra, ünnepnapokra s más alkalmakra. (Pest, 1855.) (III. kiad. Budapest, 1880.) Hétköznapi, bűnbánati és alkalmi imák (Sajtó alá rendezte →Mitrovics Gyula). (Sárospatak, 1886.)