BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Borsodi ref. egyházmegye, a →tiszáninneni kerületben, a gömöri és kishonti helvét irányú egyházközségeknek testületileg való hozzá csatlakozása előtt, tehát a 16. század utolsó évtizedéig létezett, mint ilyen. Esperesei közül ez időből a következők ismeretesek: (Mohi Ferenc szikszói l.) (1566. jan.), →Hevesi Mihály miskolci l. (1568. jún.). →Czeglédi György (1577.), Hevesi Mihály (II.) miskolci, szikszói l. (1579. nov.) (1591. nov.).

A 18. században többnyire így emlegették a →borsod–gömör–kishontit. –

Ugyanez a neve az 1952. júl. 1-e óta létező →egyházmegyének, mely a felső-, közép- és alsó-borsodi (a hevesi egyházak nélkül) egyesítéséből kelétkezett 115 anyaegyházzal, melyből 1956-ban tizenkettőt a →hevesi egyházmegyének, tizenkilencet az abaújinak adott át, míg hatot átvett a zemplénitől. Első esperese Nádházy Bertalan diósgyőr–vasgyári l., kit 1956-ban Virágh Sándor ugyancsak diósgyőr–vasgyári l. követett.

Irodalom: Zoványi Jenő: Hevesi Mihály (Prot. Szle. 1935.).